It bridges the gap between the previous Sea-Dweller 1665 and the subsequent replica rolex Sea-Dweller 16600, with design details from both generations. It is worth noting that some of the once glossy dials are turning matte over time. Unsurprisingly, this has now attracted the interest of vintage Rolex collectors around the world.
  • Ověřená značka

Ověřená značka

Jsme držiteli značek - Česká kvalita a zaručená kvalita

Známka „QZ - Zaručená kvalita"

Známka „QZ - Zaručená kvalita" vznikla za účasti všech členů sdružení SOTEX, jako podpora solidních podnikatelů a ochrany trhu a spotřebitelů před černými dovozy a jinou, nekalou konkurencí.

Známka QZ - JISTOTA PRO ZÁKAZNÍKA

Známka QZ na textilních, oděvních nebo kožedělných výrobcích zaručuje zákazníkům kvalitu. Výrobky takto označené odpovídají platným právním i technickým předpisům, jsou zdravotně nezávadné, najdete na nich veškeré informace o údržbě výrobku a máte jistotu, že případná reklamace proběhne bez průtahů výměnou zboží anebo vrácením peněz. Stejně tak prodejny nebo čistírny či prádelny označené značkou QZ zaručují dobrou kvalitu a profesionální úroveň svých služeb. Značka QZ neovlivní cenu výrobků. Objevit se může na zboží levnějším i dražším, na zboží domácí i zahraniční výroby. Známka QZ zaručuje správné označení výrobku symboly údržby.
Známka slouží především k snadné orientaci zákazníka na trhu a chce mu pomoci rychle nalézt kvalitní zboží.

Známka QZ - JE ZÁRUKOU PROFESIONALITY

Známka QZ je zárukou profesionality a dobré pověsti jejího uživatele a zviditelňuje poctivé výrobce, obchodníky i podnikatele, jejichž cílem je spokojený zákazník s důvěrou ve výrobky i služby s označením QZ.
Známku QZ může užívat každý výrobce, obchodník i provozovatel služeb, pokud se zaváže  k plnění příslušných technických podmínek kvality pro výrobce a solidností a dodržováním technologických postupů pro prodejce a provozovatele služeb. Známka QZ pomáhá všem účastníkům v distribučním řetězci ke vzájemné spolupráci a okamžité orientaci při vyřizování případných reklamací. Smlouva o licenci zajišťuje vztah mezi sdružením SOTEX a nabyvatelem licence. Její licenční číslo, připojené k logu známky představuje určitého výrobce, obchodníka nebo poskytovatele služeb čistíren a prádelen.
Ochranná známka „QZ - Zaručená kvalita" je zapsána v registru ÚPV dne 28.12.1998 pod číslem spisu 214 683.

Více informací naleznete zde.