It bridges the gap between the previous Sea-Dweller 1665 and the subsequent replica rolex Sea-Dweller 16600, with design details from both generations. It is worth noting that some of the once glossy dials are turning matte over time. Unsurprisingly, this has now attracted the interest of vintage Rolex collectors around the world.
  • Vliv psychiky při početí

Vliv psychiky při početí

Vliv psychiky při početí

Žena a stres

Stres bezpochyby ovlivňuje schopnost ženy počít. Možná pokud již nějakou dobu o miminko usilujete, mohli jste od ostatních zaslechnout radu „hlavně se přestaň stresovat a hned to půjde“. Ačkoliv to může znít jako banalita nebo hloupost, má to své opodstatnění.

Stres ovlivňuje funkci hypothalamu, tedy té části mozku, která působí na vaši chuť a emoce a která má zodpovědnost za hormony, které způsobují uvolnění vajíčka z vaječníků. Pokud jste ve stresu, můžete ovulovat v jiné (obvykle pozdější) fázi menstruačního cyklu nebo také vůbec. Snažíte-li se tedy otěhotnět a zároveň máte sex pouze uprostřed cyklu, pak pravděpodobně minete ten správný moment pro početí.

Je nutné rozlišovat mezi stresem neustálým a dočasným. Tělo je velmi přizpůsobivé, a tak při konstantním, každodenním stresu budete ovulovat v každém svém cyklu přibližně stejně. Pokud se ale jedná o stres způsobený nějakou náhlou událostí (úmrtí, nehoda, rozvod), pak můžete mít cyklus velmi rozhozený a velmi pravděpodobně dojde i k problémům s ovulací.

Samozřejmě u každé ženy to může probíhat jinak. U některých může posun cyklu způsobit i krátká pracovní cesta zatímco u jiných nedojde k žádnému vlivu ani po silném traumatickém zážitku.

Je také důležité neopominout fakt, že stres není jen něco negativního. I pozitivní stres může ovlivnit váš cyklus podobným způsobem. Běžný je posun cyklu např. u nevěst, které prožívají pozitivní stres spojený se svatbou.

Pokud se tedy snažíte o otěhotnění a jste ve stresu, určitou nápovědu o nežádoucích změnách cyklu můžete získat z nepravidelného výtoku. Zvýšená vlhkost typická pro dny ovulace bude spíše méně výrazná a rozptýlená do více dnů i později v cyklu – jak se tělo chystá na uvolnění vajíčka, ale stres tuto fázi prodlužuje.

Ovulaci si můžete potvrdit sledováním bazální teploty. Přibližně den po ovulaci by měl následovat nárůst teploty trvající cca 12 až 16 dní. Dobrou zprávou je, pokud zpožděná ovulace celkově prodlouží váš menstruační cyklus, tj. pokud zmíněných 12-16 dní probíhá tzv. luteální fáze (doba do začátku další menstruace). Je to důležité z toho důvodu, že krátká luteální fáze bývá spojována s časnými potraty.

Stres tedy může zásadně ovlivnit kdy ovulujete, ale ne nezbytně snižuje vaše šance na úspěšné otěhotnění. Tedy za předpokladu, že dokážete dobu své ovulace určit.

Muž a stres

Není úplně zřejmé, zda i stres na straně muže snižuje šanci na otěhotnění. Tento vliv totiž nebyl u mužů (na rozdíl od žen) dostatečně prostudován a několik málo studií, které se tímto problémem zabývaly, prezentují rozporuplné výsledky. Některé výzkumy ukazují na spojitost stresu s nižšími počty spermií u mužů, zatímco jiné tento fakt vyvrací a tvrdí, že stres nemá na spermie žádný vliv. Většina podobných výzkumů se totiž soustředí na ženy, a tak není (alespoň prozatím) možné vyvodit pro muže nějaké jednoznačné závěry.

Jediné, co lze konstatovat, je fakt, že ke zplození dítěte jsou potřeba dva. A pokud je muž ve stresu kvůli náročnému povolání nebo je přetížený z důvodu dalších závazků, pravděpodobně bude mít méně energie na to, aby s nadšením „šel na věc“ zrovna když je žena připravená se o miminko snažit. Nehledě na to, že stres a možné problémy s početím mohou celkově poškodit jinak dobře fungující vztah. Aby se muž necítil spíše jako dárce spermatu, myslete nejen na budoucí miminko, ale také na to, že sex je příjemná aktivita, při které jste si s partnerem blíže. Zcela jistě to prospěje vám oběma.