It bridges the gap between the previous Sea-Dweller 1665 and the subsequent replica rolex Sea-Dweller 16600, with design details from both generations. It is worth noting that some of the once glossy dials are turning matte over time. Unsurprisingly, this has now attracted the interest of vintage Rolex collectors around the world.
  • Co je to Apgar skóre?

Co je to Apgar skóre?

Celý život nás někdo hodnotí. To platí i pro novorozence. Bezprostředně poté, co přijde na svět, lékaři zjišťují takzvané Apgar skóre. Jde o komplexní ukazatel, který vypovídá o tom, v jakém zdravotním stavu se miminko nachází.

Maximální hodnota je 10 bodů a pokud děťátko dosáhne této hodnoty, může si maminka i porodníci oddychnout. Za standardní lékaři považují Apgar skóre v rozmezí 8 až 10 bodů. Obecně platí, že čím nižší bodové ohodnocení, tím větší péči miminko vyžaduje.

Dech, svalové napětí, barva pokožky – co vše ještě lékaři pozorují?

O co přesně v Apgar testu jde? Lékaři sledují nejvýznamnější tělesné parametry. Sem patří kvalita novorozeneckého dechu, hodnota srdečního tepu, svalové napětí, zabarvení pokožky a reakce na vnější podráždění. Každé této reakci lékaři přidělí nulu až dva body.  

Z těchto pěti sledovaných kritérií se dá získat velice dobrá představa o tom, v jaké je dítě kondici. Například zabarvení pokožky vypovídá o tom, jak při porodu fungovalo zásobování kyslíkem a jaký je stav cév na trupu i končetinách.

Vnější podráždění se testuje tak, že porodníci zkoumají, jak dítě reaguje na světlo nebo šimrání. U dechu se zase kontroluje, jak je pravidelný a zda se miminko hned po narození rozplakalo. Svalové napětí prozrazuje, jakých spontánních pohybů je děťátko schopno a v jaké kvalitě. Případné odchylky zkušený porodník spolehlivě odhalí.

Je jisté, že jakmile dítě opustí pohodlí dělohy, musí se vyrovnat s naprosto novým, neznámým prostředím. A tento test, to je vlastně vůbec první hodnocení zdravotního stavu, s nímž se člověk při příchodu na svět setká.

Co když jsou výsledky Apgar testu neuspokojivé?

Pokud se výsledky testu pohybují mezi 8 a 10 body, znamená to, že miminko je v pořádku. U hodnot v intervalu 5 – 7 se má za to, že dítě při příchodu na svět mělo potíže, ale ty bývají přechodného rázu. Každopádně se novorozenci dále věnuje patřičná pozornost. Jakmile je to 5 a méně bodů, jde o vážný stav. V ohrožení mohou být některé základní životní funkce a takovému děťátku musí lékaři poskytnout neodkladnou první pomoc a následnou péči. Ta v sobě zahrnuje i řadu vyšetření za použití moderních diagnostických metod.

Zajímavosti: Test nese pojmenování po americké lékařce, anestezioložce Virginii Apgarové, která ho vypracovala. Po jeho publikaci se stal užitečnou pomůckou v neonatologii. Jde o mezinárodně uznávaný a používaný bodovací systém.