It bridges the gap between the previous Sea-Dweller 1665 and the subsequent replica rolex Sea-Dweller 16600, with design details from both generations. It is worth noting that some of the once glossy dials are turning matte over time. Unsurprisingly, this has now attracted the interest of vintage Rolex collectors around the world.
 • Mohou být problémy s chováním známkou nadání?

Mohou být problémy s chováním známkou nadání?

Mohou být problémy s chováním známkou nadání?

Mohou, ale nemusí.

Nadané děti jsou často chybně považovány za děti hyperaktivní nebo jinak problémové.

Nevhodné reakce a chování dítěte je způsobeno nespokojeností, která často pramení třeba z nudy. Nadané děti jsou obvykle citlivé, proto se komunikace s nimi může zdát obtížnější a děti působí, že nechtějí spolupracovat. Některé z těchto dětí jsou perfekcionisti, trvají na tom, že vše musí být dokonalé a nejlepší, jak to jen mohou zvládnout.
Zvládnout nějaký úkol jim tak často trvá velmi dlouho, špatně nacházejí společnou řeč se spolužáky. Mají přehnané představy o tom, kolik by toho chtěli zvládnout, obvykle si toho naloží příliš mnoho – vše chtějí umět, vše chtějí poznat.
A i když se zdá, že mají nevyčerpatelný zdroj energie a zvládnou cokoliv, co si umanou, podléhají často depresím, pocitu viny a psychosomatickým obtížím jako jsou bolesti břicha či hlavy způsobené úzkostí, protože nedosáhli svého cíle v dokonalé a maximální míře.

Bystré děti mají silnou vůli,

vyjednávají často jako vzdělaná právníci, umí použít sarkasmus, nemají rády hlupáky nebo hloupé jednání a bývají přehnaně kritické. Často tak ve třídě ruší proto, že odmítají dělat cvičení nebo úkol, který se jim zdá být zbytečný a nesmyslný. Samozřejmě se takto může chovat i dítě, které nadané není. Avšak u nadaných jedinců jsou zkrátka takové projevy běžnější.

Jak tedy poznat, zda nevhodné chování vašeho dítěte je způsobeno nadáním?

Například tak, že nežádoucí chování je omezeno pouze na specifickou situaci. Škola se zdá být velkým problémem, ale doma je dítě doslova pohlceno nějakým svým projektem nebo koníčkem, často ztrácí pojem o čase, je obtížné ho od této činnosti odtrhnout. Důležité je také zaměřit se na chování dítěte v momentě, kdy se věnuje oblíbené aktivitě s dalšími dětmi, které mají stejné nadšení pro věc i podobné schopnosti. Pokud je dítě soustředěné, zaujaté činností a spolupracuje, může to vysvětlovat jeho nevhodné chování v situacích, kdy nemá přiměřených podnětů dostatek.

Výjimečně nadané děti mohou vykazovat známky nadání už ve školce, ale často se nadání projeví až ve školním prostředí. Všímejte si dalších znaků nadání u dítěte:

 • Abstraktní myšlení (chápe pokročilejší matematické nebo lingvistické pojmy nebo dokáže mluvit o takových tématech jako je etika, morálka, náboženství)
 • Specifický talent (např. počítá zpaměti nebo umí učivo napřed – o 1 až 2 ročníky)
 • Dokáže zaměřit svou pozornost na jednu aktivitu po dlouhou dobu
 • Má velkou slovní zásobu, ovládá i slova, která nejsou typická pro jeho vrstevníky
 • Rádo něco organizuje nebo přichází se zajímavými nápady
 • Věří ve své schopnosti a nápady
 • Dobře se učí
 • Je kreativní, vymýšlí příběhy, kreslí nebo skládá písničky
 • Má dobrý smysl pro humor a oceňuje důvtip
 • Tráví čas raději s dospělými nebo staršími dětmi
 • Je vnímavé k pocitům druhých
 • Snadno si zapamatuje nějaká fakta a dobře je vzájemně spojuje

 

Pokud chcete nechat své dítě na nadání otestovat, od cca pěti až šesti let výše už jsou obvykle výsledky testů vypovídající, takže i tento způsob zjištění nadání může být přínosný. Můžete se obrátit na soukromého psychologa, pedagogicko-psychologickou poradnu, případně na společnost Mensa. Pokud je dítěti naměřeno IQ vyšší než 130, je považováno za nadané. Důležité jsou ale i jiné složky osobnosti než samotný intelekt a mohou být zohledněny i subjektivní výpovědi samotných rodičů či učitelů.