It bridges the gap between the previous Sea-Dweller 1665 and the subsequent replica rolex Sea-Dweller 16600, with design details from both generations. It is worth noting that some of the once glossy dials are turning matte over time. Unsurprisingly, this has now attracted the interest of vintage Rolex collectors around the world.
  • Jak dopomoci nadanému dítěti k úspěchu

Jak dopomoci nadanému dítěti k úspěchu

Jak dopomoci nadanému dítěti k úspěchu

Pomoc ve škole

Pokud se ukáže, že je vaše dítě nadané, je důležité o tom informovat školu a domluvit se s učiteli na dalším postupu, jak mu vhodně uzpůsobit výuku. Speciální třída či škola pro nadané žáky nemusí být vždy dostupná ani efektivní, důležitý je zejména flexibilní přístup učitelů. Sdělte jasně své či odborníkem doporučené představy a konkrétní návrhy, ale mějte na paměti, že učitel nemusí mít vše k dispozici a musí mít také čas věnovat se ostatním žákům ve třídě. Pokud můžete, nabídněte pomoc svou přítomností ve třídě nebo třeba dodáním vhodných a zajímavých studijních materiálů.

Pokud nemáte jasnou představu, co by bylo ve vhodné upravit, vyzkoušejte některé z následujících možností:

Skupinová práce – požádejte učitele, aby v předmětech, ve kterých vaše dítě exceluje (třeba v matematice), rozdělil děti do skupinek dle znalostí a dovedností a k vašemu dítěti přiřadil jiné bystré děti. Jednotlivé skupinky poté budou vypracovávat úkoly s různou obtížností, podle toho, na co jejich dovednosti stačí.

Doplňkové úkoly – dítě může mít k dispozici zásobu dodatečných úkolů s vyšší obtížností, kterým se může věnovat, jakmile dokončí běžné úkoly.

Obtížnější knihy – učitel může dítěti nabídnout k přečtení náročnější knihy než ty, které používá běžně ve výuce

Zapojte dítě – váš nadaný potomek má pravděpodobně vlastní představu o tom, co by ho zajímalo. Možná navrhne sám, co by mohl samostatně nastudovat, jaký projekt by mohl nachystat či co by chtěl zkoumat. Pokud je třeba se slovíčky v cizím jazyce několik lekcí napřed, může napsat příběh, ve kterém co nejvíce z nových slovíček použije. Rozvíjí tím své znalosti, dovednosti, kreativitu a samozřejmě se bude nějakou dobu zabývat něčím užitečným, zatímco se učitel věnuje ostatním ve třídě. Samostatná práce se může týkat i úplně jiného předmětu. Je-li dítě zapálený fyzik, může ve volných chvílích (poté, co dokončí běžné úkoly) celý týden pracovat na nějakém fyzikálním pokusu. Nechte však volbu na něm samém.

Přeskočit ročník – dítě může také přeskočit ročník, ale je potřeba tento krok pečlivě zvážit. Nejde pouze o znalosti, je nutné posoudit, zda je dítě dostatečně sociálně a emocionálně vyzrálé, aby mezi starší děti dobře zapadlo.

Pomoc mimo školu

I když má dítě podporu učitelů a dostatek podnětů ve škole, bude pravděpodobné nutné nabídnout mu dostatek obohacujících příležitostí i mimo institucionální vzdělávání. Některé možnosti vám nabízíme zde:

Berte své dítě vážně – nadané děti jsou velmi zvídavé a jsou frustrované, pokud rodiče jejich otázky nepovažují za důležité. Udělejte si dostatek času na vysvětlování a konverzaci se svým dítětem. Stejně vážně posuzujte jeho návrhy, nápady a přání.

Aktivně mu pomáhejte věnovat se svým zájmům – zajímejte se sami o to, co by mohlo znalosti vašeho dítěte rozšířit. Pokud se rádo věnuje matematice, možná by rádo zkoušelo nejen řešení zajímavých úkolů, ale třeba si také se zaujetím přečte něco o životě slavných matematiků.

Umožněte mu samostatně a aktivně zkoumat a hledat informace – ukažte mu knihovnu a různé zdroje informací na internetu (jazykové korpusy, zajímavé stránky s aktivitami, vyhledávače, výkladové či odborné slovníky, atd.). Bude pak vědět, kde může snadno najít potřebné informace.

Dopřejte mu všestranný rozvoj – umožněte mu rozvoj i jiných dovedností než těch, ve kterých exceluje. Pokud jej nepřihlásíte do nějakého kurzu nebo kroužku, umožněte mu alespoň občas sportovat, rozvíjet kreativitu, umělecké či jiné dovednosti. Pokud jej nějaká aktivita nezaujme, alespoň mu rozšíří obzory a pomůže ke všestrannému rozvoji.

Navštěvujte muzea – především (ale nejen) ta, která jsou určená dětem, kde si mohou vše osahat a vyzkoušet. Je v nich dostatek podnětů pro kreativní hru a zkoumání. Nadané děti jsou velmi vynalézavé. Pokud nemůžete do muzea, nabídněte mu dostatek materiálu ke zkoumání a experimentování doma – lepenku, provázek, filc, papírové role (od toaletního papíru nebo kuchyňských utěrek), atd.

Veďte své dítě k příběhům – nadané děti mají výjimečnou představivost. Svou kreativitu mohou využít vymýšlením příběhů, předváděním her nebo režírováním domácích videí.

A nakonec, odolejte pokušení své dítě přetěžovat. To už nebude výzva, ale vyčerpání. Dopřejte svému dítěti také čas na odpočinek, volnou zábavu a nechte jeho představivost jen tak se toulat.