It bridges the gap between the previous Sea-Dweller 1665 and the subsequent replica rolex Sea-Dweller 16600, with design details from both generations. It is worth noting that some of the once glossy dials are turning matte over time. Unsurprisingly, this has now attracted the interest of vintage Rolex collectors around the world.
  • Co je to postinterrupční syndrom?

Co je to postinterrupční syndrom?

Co je to postinterrupční syndrom?

O co se jedná

Postinterrupční syndrom nastává u některých žen, které podstoupily umělé přerušení těhotenství, a je charakteristický souborem psychických a někdy i fyzických problémů. Odborníci se sice stále nemohou shodnout, zda je tento syndrom skutečně oficiálně uznávanou diagnózou, ale praxe praví, že určité procento žen po interrupci popisuje stejné či podobné příznaky a problémy.

Jak se projevuje

Syndrom bývá považován za určitou formu posttraumatické stresové poruchy a zahrnuje deprese, úzkosti, pocit smutku, sebedestruktivní chování, nebo naopak emoční otupělost, tendence k nadměrnému užívaní alkoholu, a dokonce i poruchy příjmu potravy. Typicky se objevuje vina vůči nenarozenému dítěti a výjimkou nejsou ani extrémní pohledy na sexualitu, tedy promiskuitní chování či sexuální dysfunkce. Nezřídka dochází i k radikalizaci vztahu k dětem, které se projevují posedlostí dětmi, nebo opačným postojem, tj. averzí k dětem.

Žena, která interrupci prodělala, často zaznamenává některé ze zmíněných projevů, ale mnohdy si je vůbec s potratem nemusí spojovat, což se stává hlavně v těch případech, kdy se potíže objeví až po delší době, například po několika letech.

Rizikové faktory

Mezi faktory přispívající k rozvinutí syndromu patří například rozhodnutí učiněné pod nátlakem, tedy souhlas s interrupcí z důvodu nedostatečné podpory okolí nebo partnera. Takové ženy se s nastalou situací vyrovnávají mnohem hůře než ty, které k rozhodnutí dospěly s minimálními pochybnostmi.

Někdy však může žena dospět k výčitkám svědomí i v případě, že se svobodně rozhodla, ale její okolí po umělém přerušení těhotenství vyjádřilo opovržení. Dotyčná cítí stigmatizaci. Dalšími častými spouštěči syndromu bývá interrupce v pozdější fázi těhotenství, kdy se žena začala podvědomě na mateřství připravovat, nebo nízký věk, ve kterém k otěhotnění došlo.

Co pomůže

Pacientkám s postinterrupčním syndromem prospěje „vypovídat se“. Nejlepší terapii zaručí řízený rozhovor s psychologem, který ženě pomůže dospět k přijetí jejího rozhodnutí, sejmutí viny a smíření se situací.